سیستم اعلام سرقت و هشداردهنده هوشمند

دزدگیرهای مدرن اروپایی، پیغام دهنده اتوماتیک تلفنی، انواع سنسورهای حرکتی و حرارتی، انواع رادارها و چشمهای الکترونیک، کد رمز، ریموت کنترل و تجهیزات بی سیم و سیم دار از جمله لوازم تشکیل دهنده دزدگیرهای حفاظتی بوده و مدرن ترین تجهیزات حفاظتی گاوصندوق و خزانه ها جهت مراکز خاص و جواهرفروشی ها توسط این شرکت قابل ارائه می باشد. 

20140603-alarm_3 Vista_picture_0