Access Control

-قابلیت برنامه ریزی، ثبت ورود و خروج، گزارش گیری 

-قابل استفاده در مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری، نظامی، و اماکن خاص 

یکی از مدرن ترین تجهیزات کنترل تردد، نرم افزار و تجهیزات مدرن شناسایی پلاک خودروها، شناسایی چهره، مشخص شدن فضاهای پارکینگ، تعداد ظرفیت خالی و اشغال پارکینگ ها، محاسبه شارژ، افراد طرف قرارداد فضاهای VIP، کنترل راهبندها و گیت ها، ممنوعیت تردد و کنترل راههای ورود و خروج و غیره می باشد.

 

7020_web1prodotti-15116-reld25779d1-01b7-4587-b700-0b7c2ab99e94samsung-ssa-pe1202-access-control-controllerSSA-S3010 afdafda